Esti Kinasih

Jingga Dalam Elegi

4.15 of 4,403

Jingga dan Senja

4.06 of 4,424

Fairish

3.68 of 4,426

Dia, Tanpa Aku

3.95 of 3,642

Still...

3.82 of 2,640

Cewek!!!

3.83 of 2,592