Esti Kinasih

Jingga Dalam Elegi

4.15 of 4,364

Jingga dan Senja

4.06 of 4,382

Fairish

3.68 of 4,401

Dia, Tanpa Aku

3.95 of 3,620

Still...

3.81 of 2,624

Cewek!!!

3.83 of 2,574